top of page

FYSISK SIKRING

Nor-Safe AS er produsent og leverandør av fysisk sikring som rullegitter/sjalusier, faste gitter og skyvegitter i mange varianter.

Vi har i en årrekke produsert vårt eget system som vi har utviklet og forbedret til beste for kunde og bruker.

Med gitterporter fra Nor-Safe sikrer du verdiene dine.

WEB

KVALITET &  
DRIFTSSIKKERHET

Våre produkter er i fremste rekke i kvalitet og driftssikkerhet. Vi bestreber oss på å levere riktig produkt til riktig pris og rett tid. 

RULLEGITTER
FOLDEGITTER
FASTGITTER
RULLESJALUSI

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Alle gittertyper leveres i natureloksert utførelse som standard, men kan leveres i andre farger på forespørsel.

Nor-Safe foldesjalusi er et elegant sidegående stengsel velegnet for for barer og avdeling av rom.

Faste gitter og skyvegitter. Gitteret er laget av stål som er dekket av aluminiumprofiler

Sjalusiet kan styres ved hjelp av motor, snekkeveksel, eller fjærtrekk.

bottom of page