top of page

MONTERINGSANVISNING

HVERT GITTER BESTÅR AV:

INNSTILLING AV ENDEPOSISJON

 

Bruk somfys testkjøringskabel ved innstilling av endeposisjonene.

Fjern den gule beskyttelsesplaten.

Aktiver endeposisjonsenheten ved å trykke ned begge innstillingsknappene slik at de blir værende nede.

Kjør motoren til ønsket nedre stopp.

Trykk opp innstillingsknappen for denne rotasjonsretningen.

Kjør motor til ønsket øvre stopp.

Trykk opp innstillingsknappen for denne rotasjonsretningen.

Prøvekjør installasjonen.

JUSTERING:

 

Trykk inn innstillingsknappen for den rotasjonsretningen som skal justeres og kjør motoren til den ønskede posisjonen.

Trykk opp innstillingsknappen.

Sett på den gule beskyttelsesplaten.

(kilde: Somfy Katalog)

bottom of page